Great Wall Of China, Juyongguan, near Beijing, 1998